Naar hoofdinhoud

Opslag

Opslag van elektriciteit

Opslag is toepasbaar bij bedrijven of opwekkers van hernieuwbare elektriciteit, waarbij de productie of afname van elektriciteit sterk fluctueert over de dag. Bijvoorbeeld bij een zonnepark, een snellaadstation voor mobiliteit of een bedrijf dat alleen overdag produceert. Er zijn verschillende typen opslag. Bijvoorbeeld via een batterij, via een vliegwiel of het opslaan van verschillen in druk.

Warmteopslag

Bij warmteopslag slaan we energie die we niet direct kwijt kunnen op in de vorm van warmte. Dit wordt later gebruikt om de gebouwde omgeving of industrie van warmte te voorzien. Warmteopslag kan met warmtepompen en e-boilers. Dit zijn apparaten die elektrische energie omzetten in warmte (thermische energie).

Moleculair

Moleculenopslag kan in verschillende vormen zoals waterstof onder druk of in vloeibare vorm, maar ook in andere stoffen zoals methanol, mierenzuur, biogas e.a. Schaalbare moleculenopslag is nog volop in ontwikkeling, maar de eerste successen beginnen zich, voornamelijk op plekken met een minder goede toegang tot elektriciteit, te openbaren.