Naar hoofdinhoud

Samenwerken

Lokale uitwisseling energiestromen

Lokale uitwisseling van energiestromen, bijvoorbeeld via een energyhub, stelt bedrijven in staat om hun energievoorziening meer decentraal te organiseren en zo minder afhankelijk te zijn van de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Bij een energyhub stemmen partijen energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar af. Zij maken onderlinge afspraken over de samenwerking en organiseren een continue uitwisseling van data. Ook is er een juridische entiteit of natuurlijk persoon die de partijen vertegenwoordigt. Deze heeft een wettelijke status en handelt namens de verbonden groep. In het Landelijk Actieprogramma Netcongestie wordt momenteel gewerkt aan een programma om de ontwikkeling van energyhubs verder te stimuleren. Op dit moment zijn de benodigde contractvormen om een energyhub op te zetten nog niet gelegitimeerd. Wel zijn een aantal pilots gestart om in de praktijk te onderzoeken hoe een energyhub kan werken.