Naar hoofdinhoud

Vraagsturing

Productieverschuiving

Dit is een vorm van productbuffering. Denk aan de opslag van chemische producten in buffervaten, het verschuiven van batchprocessen, installaties harder of zachter laten draaien op bepaalde momenten of netbewust te laden, waarbij de vraag naar elektriciteit wordt verschoven naar de daluren.

P2X

Bij deze technologie zetten we elektriciteit om in andere energiedragers, zoals warmte, waterstof, ammoniak of methaan. Deze energiedragers kunnen worden opgeslagen of direct worden gebruikt voor bijvoorbeeld transport, verwarming of industriële processen. Een nadeel van deze oplossing is dat omzetting altijd gepaard gaat met energieverliezen, en dat opslag nog altijd erg duur is.