Naar hoofdinhoud

Flexibiliteitsoplossingen

Vraagsturing, aanbodsturing, opslag en samenwerken in een regio of op een bedrijventerrein zijn allemaal mogelijkheden om flexibel vermogen te ontsluiten. Zowel voor bedrijven als netbeheerders kan dit interessant zijn:

 • ​Bedrijven zetten flexibel vermogen in om te verdienen aan de in- en verkoop van elektriciteit. Zeker als in de toekomst de elektriciteitsprijzen meer gaan fluctueren is dit financieel interessant.
 • Netbeheerders moeten congestiemanagement toepassen om tijdens piekmomenten het elektriciteitsnet te ontlasten. Hiervoor maken zij afspraken met klanten om op bepaalde momenten tijdelijk meer of minder elektriciteit af te nemen of in te voeden. Klanten krijgen hiervoor een vergoeding van de netbeheerder.

​In onderstaand overzicht vind je diverse manieren om flexibel vermogen te ontsluiten. Voor meer informatie over flexibele oplossingen op het gebied van vraagsturing, aanbodsturing of energieopslag kun je contact
opnemen met een energieadviseur. Voor meer informatie over flexibiliteitscontracten kun je contact
opnemen met je regionale netbeheerder.

 • Vraagsturing

  Bij ‘vraagsturing’ gaat het om het bewust terug- of opschroeven van het elektriciteitsverbruik op momenten dat dit gunstig is voor het net. Voorbeelden van vraagsturing zijn het verschuiven van productie naar momenten waarop er veel aanbod is, vooral tijdens daluren elektriciteit afnemen, een installatie op bepaalde tijden harder of zachter laten draaien of elektrische energie omzetten naar andere een energiedragers zoals waterstof, ammoniak of methaan.

  Door te sturen op de vraag kunnen bestaande netten beter worden benut en op piekmomenten worden ontlast.
  Meer weten
 • Aanbodsturing

  Bij ‘aanbodsturing’ houden partijen die elektriciteit opwekken rekening met de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet. Door de opwek tijdelijk uitschakelen of de hoeveelheid elektriciteit die de installatie levert tijdelijk te begrenzen kan het net worden ontlast.

  Door te sturen op het aanbod kan voorkomen worden dat het net opeens volloopt op dagen met veel zon of wind.
  Meer weten
 • Opslag

  Elektriciteit opslaan kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met behulp van batterijen. Een voordeel van opslag is dat de elektriciteit die niet direct nodig is bewaard blijft voor gebruik op een later moment. Zo gaat de opgewerkte energie niet verloren en raakt het elektriciteitsnet niet overbelast op momenten dat er veel wind- of zonne-opwek is. De ene opslagtechniek is efficiënter dan de andere en de opslag van warmte is bijvoorbeeld maar van korte duur. Toch zijn er manieren denkbaar om het net ermee te ontlasten.

  Door opgewekte energie die niet direct aan het net geleverd kan worden op te slaan, blijft het behouden en kan het gebruikt worden op momenten van schaarste.
  Meer weten
 • Samenwerken

  Bedrijven kunnen een samenwerkingsverband sluiten en onderling vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar afstemmen. Dit levert een situatie op waarbij geen extra aansluitingen nodig zijn en toch in de elektriciteitsvraag kan worden voorzien. Samenwerking kan ook gaan over het uitwisselen van reststromen waar de restwarmte van het ene bedrijf dient als energiebron voor het andere bedrijf. De nadruk ligt hierbij op collectieve afspraken binnen één afgebakend gebied.

  Bij samenwerken binnen een gebied gaat het om collectieve afspraken gericht op het delen van gecontracteerd vermogen tussen bedrijven en/of instellingen binnen een geografisch afgebakend gebied zoals een bedrijventerrein of wijk.
  Meer weten