Naar hoofdinhoud

Flexibiliteit geeft ruimte

Het net zit op steeds meer plekken op piekmomenten vol (circa 5%-10% van de tijd op jaarbasis), maar in de daluren is nog voldoende ruimte. Wanneer we de piekmomenten op het elektriciteitsnet beter kunnen verdelen, kunnen we volle elektriciteitsnetten voor een deel voorkomen. Flexibel elektriciteitsverbruik betekent tijdelijk meer of minder verbruiken, maar ook minder of meer elektriciteit produceren. ​

Wat dat inhoudt? En welke mogelijkheden zijn er om flexibel met elektriciteit om te gaan? Meer informatie hierover lees je hieronder.

Wat is flexibel vermogen?

Flexibele inzet van energie betekent: de vraag naar of het aanbod van elektriciteit aanpassen op de beschikbaarheid van elektriciteit of transportcapaciteit op dat moment.

Denk aan een windpark dat een paar uur op halve kracht draait of een zonnepark dat uitstaat op een zonnige dag. Of op zonnige dagen het opladen van bijvoorbeeld elektrische auto’s  of aanzetten van de wasmachine.

Het belang van flexibel vermogen

Het vergroten van de deze flexibiliteit is cruciaal voor de betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem, een stabiele elektriciteitsprijs en extra ruimte op het net. Het stelt netgebruikers in staat om tegen de laagste prijs elektriciteit af te nemen en geld te verdienen op de markt door in- en verkoop van elektriciteit.  

Lees meer

Flexibel vermogen: de mogelijkheden op een rij

Vraagsturing, aanbodsturing, opslag en samenwerking in een regio of op een bedrijventerrein, dat zijn op dit moment mogelijkheden om flexibel vermogen te ontsluiten. We hebben de verschillende mogelijkheden op een rij gezet.

Naar flexibele oplossingen

Paprika’s voor een stabiele energievoorziening​

In Luttelgeest in de Flevopolder worden bij Hoogweg Paprikakwekerijen jaarlijks zo’n 50 miljoen kilo paprika’s duurzaam gekweekt. Er wordt niet alleen duurzame energie gebruikt, maar ook opgewekt en teruggeleverd aan het net. 

 In deze video laat Hoogweg Paprikakwekerijen zien hoe zij op een rendabele manier investeert in een zo duurzaam mogelijk productieproces waarin flexibiliteit van energie een belangrijke rol speelt.

Lees het volledige interview

Draag bij aan de oplossing

Als de vraag naar transportcapaciteit groter wordt dan de ruimte die beschikbaar is, passen netbeheerders congestiemanagement toe: zij vragen bedrijven (netgebruikers) om tegen een vergoeding tijdens ‘piekmomenten’ (ca. 5%-10% van de tijd op jaarbasis), meer of minder elektriciteit af te nemen of te leveren om lokale congestie te voorkomen. Lees hier meer over netcongestie.

Kan jouw bedrijf afschalen tijdens piekmomenten? Vul dan het ‘belangstellingsregistratieformulier’ in op partnersinenergie.nl (een platform van alle regionale netbeheerders).​

Op basis van de geselecteerde netbeheerder wordt er contact met je opgenomen. Weet je niet wie de netbeheerder is? Dit kun je opzoeken op https://www.eancodeboek.nl/

Ga naar het formulier

Handige tool om flextarieven uit te rekenen

Voor grootverbruikers: Industrial ValueFlex Tool

Welke inkomsten en besparingen kan een bedrijf genereren op de energiemarkten door elektriciteit flexibeler in te zetten?’ TenneT heeft eem handige tool ontwikkeld, de Industrial ValueFlex Tool, waarmee juist die vraag kan worden beantwoord. De tool is gratis beschikbaar voor industriële grootverbruikers van elektriciteit.

De tool geeft een goed beeld van de maximale opbrengst per jaar voor flexibele inzet van assets in een bedrijf, door de flexcapaciteit te spiegelen aan de marktwaarde. Kan een batterij, een elektrische ketel, warmteopslag of een productieproces flexibel werken? En hoeveel capaciteit kan dan beschikbaar zijn voor de markt, hoe snel? Met die informatie berekent de tool de mogelijkheden op de markten voor day ahead -, intraday-, FCR-, aFRR– en mFRRvermogen. De tool zoomt in op specifieke processen, bijvoorbeeld: gecombineerde warmte, batch- en continue processen, energieopslag en airconditioning. 

De Industrial ValueFlex Tool is gratis beschikbaar.
Lees ook het nieuwsbericht over de lancering van de Industrial ValueFlex Tool.