Naar hoofdinhoud

Het belang van flexibiliteit

​De elektrificatie van onze samenleving is in een stroomversnelling geraakt. De vraag naar transport van elektriciteit groeit hierdoor explosief en leidt vaker tot netcongestie. Daarnaast zorgt de overgang naar een weersafhankelijk elektriciteitssysteem voor sterke schommelingen in het aanbod en daarmee in de prijs van elektriciteit. Een meer flexibele omgang met elektriciteit draagt bij aan het beheersen van energiekosten en biedt bedrijven in een congestiegebied de mogelijkheid om eerder een (zwaardere) aansluiting te krijgen.​

Meer ruimte op het net creëren

Het net zit alleen op een aantal piekmomenten vol, ca. 5%-10% van de tijd op jaarbasis. Buiten deze pieken is nog ruimte. Netbeheerders vragen bedrijven, om tegen een vergoeding, op piekmomenten meer of minder elektriciteit aan het net te leveren of te gebruiken (congestiemanagement). Op deze manier wordt de capaciteit van het net efficiënter gebruikt en zorgen we er met elkaar voor dat er voor meer partijen ruimte is op het net. Bedrijven die op een wachtlijst voor een (zwaardere) aansluiting staan kunnen mogelijk eerder aangesloten worden door met de netbeheerder een dalurencontract af te sluiten.

Betaalbare elektriciteit

​Het sterk variabele aanbod van wind- en zonne-energie zorgt voor sterkere schommelingen in de prijs voor elektriciteit. Dit betekent dat het voor bedrijven gunstig en zelfs noodzakelijk kan zijn om elektriciteit te gebruiken op momenten dat het aanbod groot en de prijs laag is en minder als het aanbod schaars en duur is. Elk moment van de dag dezelfde hoeveelheid elektriciteit afnemen, ook wel baseload genoemd, wordt een duur product. Een hogere elektriciteitsrekening moet worden afgewogen tegen de kosten voor (meer) flexibel gebruik van elektriciteit. Voor bedrijven met investeringsplannen is het goed de vraag te stellen: kan mijn elektriciteitsgebruik flexibeler? Maar ook in bestaande processen zijn soms aanpassingen goed mogelijk.

Flexibiliteit geeft ruimte