Naar hoofdinhoud

Bij ‘aanbodsturing’ houden partijen die elektriciteit opwekken rekening met de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet. Door de opwek tijdelijk uitschakelen of de hoeveelheid elektriciteit die de installatie levert tijdelijk te begrenzen kan het net worden ontlast.