Naar hoofdinhoud

Oplossingen om het net beter te benutten

De belangrijkste vraag is: hoe en wanneer kan het elektriciteitsnet weer volop benut worden? Een aantal oplossingen kan meer ruimte bieden op korte termijn. Andere acties zullen op langere termijn, soms ook pas na jaren, verbeteringen geven. 


Voor de korte termijn​
Congestiemanagement

Als de vraag naar transportcapaciteit hoger wordt dan het aanbod, passen netbeheerders congestiemanagement toe: netbeheerders vragen bedrijven (netgebruikers) om tegen een vergoeding meer of minder (flexibel) elektriciteit af te nemen of te leveren, om lokale congestie te voorkomen. Op deze manier neemt de totale vraag naar transportcapaciteit in een gebied af. 

In het uiterste geval kan een netbeheerder een bedrijf dwingen om het net minder te belasten. Dit proces verloopt volgens de regels die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgelegd in de gewijzigde Netcode Elektriciteit.

Bedrijven die flexibel vermogen beschikbaar stellen ontvangen hiervoor een vergoeding van de netbeheerder.

Voor de lange(re) termijn​
Verkorten van processen

Provincies, gemeenten en netbeheerders kijken gezamenlijk naar mogelijkheden om de doorlooptijden van netuitbreidingen te verkorten door werkwijzen en processen (bv. voor het verstrekken van vergunningen) te standaardiseren.

Ook wordt gekeken of werkzaamheden kunnen worden geprioriteerd op basis van maatschappelijke relevantie, denk bijvoorbeeld aan het voorrang geven aan een ziekenhuis. 

Bestuurlijke coördinatie

Er wordt gewerkt aan een sterkere regionale samenwerking. Iedere provincie zorgt voor bestuurlijke coördinatie, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘energyboard’. In zo’n energyboard bundelen provincies, regiogemeenten en netbeheerders projecten waardoor een integrale aanpak mogelijk wordt.  


Het elektriciteitsnet uitbreiden en verzwaren

In alle provincies gaat de schop in de grond om extra infrastructuur voor het elektriciteitsnet te realiseren. In de afgelopen drie jaar zijn de investeringen van netbeheerders voor netuitbreidingen verdubbeld. Ook de komende jaren wordt er steeds meer geïnvesteerd in kabels, stations en hoogspanningslijnen om de capaciteit van het net verder uit te breiden. Netbeheerders doen er alles aan om de overlast te beperken, maar helaas zijn wachttijden niet zomaar opgelost en krijgen veel bedrijven hiermee te maken. Des te belangrijker wordt de overgang naar flexibel gebruik van het net. 

Draag bij aan de oplossing

Als de vraag naar transportcapaciteit groter wordt dan de ruimte die beschikbaar is, passen netbeheerders congestiemanagement toe: zij vragen bedrijven (netgebruikers) om tegen een vergoeding tijdens ‘piekmomenten’ (ca. 5%-10% van de tijd op jaarbasis), meer of minder elektriciteit af te nemen of te leveren om lokale congestie te voorkomen. Lees hier meer over netcongestie.

Kan jouw bedrijf afschalen tijdens piekmomenten? Vul dan het ‘belangstellingsregistratieformulier’ in op partnersinenergie.nl (een platform van alle regionale netbeheerders).

Op basis van de geselecteerde netbeheerder wordt er contact met je opgenomen. Weet je niet wie de netbeheerder is? Dit kun je opzoeken op https://www.eancodeboek.nl/

Ga naar formulier