Naar hoofdinhoud

Oplossingen

 • Het elektriciteitsnet uitbreiden en verzwaren

  In alle provincies gaat de schop in de grond om extra infrastructuur voor het elektriciteitsnet te realiseren. In de afgelopen drie jaar zijn de investeringen van netbeheerders voor netuitbreidingen verdubbeld. Ook de komende jaren wordt er steeds meer geïnvesteerd in kabels, stations en hoogspanningslijnen om de capaciteit van het net verder uit te breiden. Netbeheerders doen er alles aan om de overlast te beperken, maar helaas zijn wachttijden niet zomaar opgelost en krijgen veel bedrijven hiermee te maken. Des te belangrijker wordt de overgang naar flexibel gebruik van het net.

  In alle provincies gaat de schop in de grond om extra infrastructuur voor het elektriciteitsnet te realiseren. In de afgelopen drie jaar zijn de investeringen van netbeheerders voor netuitbreidingen verdubbeld. Ook de komende jaren wordt er steeds meer geïnvesteerd in kabels, stations en hoogspanningslijnen om de capaciteit van het net verder uit te breiden. Netbeheerders doen er alles aan om de overlast te beperken, maar helaas zijn wachttijden niet zomaar opgelost en krijgen veel bedrijven hiermee te maken. Des te belangrijker wordt de overgang naar flexibel gebruik van het net.
 • Bestuurlijke coördinatie

  Er wordt gewerkt aan een sterkere regionale samenwerking. Iedere provincie zorgt voor bestuurlijke coördinatie, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘energyboard’. In zo’n energyboard bundelen provincies, regiogemeenten en netbeheerders projecten waardoor een integrale aanpak mogelijk wordt.

  Er wordt gewerkt aan een sterkere regionale samenwerking. Iedere provincie zorgt voor bestuurlijke coördinatie, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘energyboard’. In zo’n energyboard bundelen provincies, regiogemeenten en netbeheerders projecten waardoor een integrale aanpak mogelijk wordt.
 • Verkorten van processen

  Provincies, gemeenten en netbeheerders kijken gezamenlijk naar mogelijkheden om de doorlooptijden van netuitbreidingen te verkorten door werkwijzen en processen (bv. voor het verstrekken van vergunningen) te standaardiseren.​

  Ook wordt gekeken of werkzaamheden kunnen worden geprioriteerd op basis van maatschappelijke relevantie, denk bijvoorbeeld aan het voorrang geven aan een ziekenhuis.

  Provincies, gemeenten en netbeheerders kijken gezamenlijk naar mogelijkheden om de doorlooptijden van netuitbreidingen te verkorten door werkwijzen en processen (bv. voor het verstrekken van vergunningen) te standaardiseren.​ Ook wordt gekeken of werkzaamheden kunnen worden geprioriteerd op basis van maatschappelijke relevantie, denk bijvoorbeeld aan het voorrang geven aan een ziekenhuis.
 • Congestiemanagement​

  Als de vraag naar transportcapaciteit hoger wordt dan het aanbod, passen netbeheerders congestiemanagement toe: netbeheerders vragen bedrijven (netgebruikers) om tegen een vergoeding meer of minder (flexibel) elektriciteit af te nemen of te leveren, om lokale congestie te voorkomen.

  Als de vraag naar transportcapaciteit hoger wordt dan het aanbod, passen netbeheerders congestiemanagement toe: netbeheerders vragen bedrijven (netgebruikers) om tegen een vergoeding meer of minder (flexibel) elektriciteit af te nemen of te leveren, om lokale congestie te voorkomen. Op deze manier neemt de totale vraag naar transportcapaciteit in een gebied af. ​ In het uiterste geval kan een netbeheerder een bedrijf dwingen om het net minder te belasten. Dit proces verloopt volgens de regels die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgelegd in de gewijzigde Netcode Elektriciteit.​ Bedrijven die flexibel vermogen beschikbaar stellen ontvangen hiervoor een vergoeding van de netbeheerder.
  • Flexibel vermogen
  • P2X / X2P
  • Product omschrijving
  Slim en flexibel