Naar hoofdinhoud

De grootste verbouwing van Nederland

De vraag naar transportcapaciteit groeit harder dan netbeheerders kunnen bijbouwen. In sommige gebieden vervijfvoudigt de vraag naar elektriciteit. Ondanks miljardeninvesteringen in het uitbreiden van het elektriciteitsnet, komen steeds meer bedrijven die hun aansluiting willen uitbreiden of een nieuwe aansluiting nodig hebben op een wachtlijst (congestie). Dit vertraagt de voortgang van veel belangrijke ontwikkelingen. Op plekken waar de druk op het net het grootst is, kunnen wachttijden oplopen tot vele jaren. 

Overheden, netbeheerders en belangenorganisaties doen er alles aan om de overlast van deze gigantische verbouwing aan het elektriciteitsnet te beperken. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

Waarom neemt de druk op het net toe?

Wat zijn de oorzaken van de schaarse netcapaciteit? En wat betekent dit voor de industrie, bedrijven en maatschappelijke organisaties?

Lees er meer over

Het net efficiënt benutten

De belangrijkste vraag is: hoe en wanneer kan het elektriciteitsnet weer volop worden benut? Een aantal oplossingen kan meer ruimte bieden op korte termijn. Andere acties zullen op langere termijn, soms ook pas na jaren, verbeteringen geven. 

Lees meer over oplossingen

Beschikbare transportcapaciteit laag- en middenspanningsnet

De ‘landelijke capaciteitskaart elektriciteitsnet’ laat zien waar nog transportcapaciteit beschikbaar is op het laag- en middenspanningsnet, om stroom in te voeden of af te nemen. De kaart geeft ook aan waar   congestiemanagement wordt toegepast.
Wil je meer weten over de mogelijkheden op jouw locatie(s)? Neem dan contact op met je regionale netbeheerder.

Capaciteitskaart elektriciteitsnet

Beschikbare transportcapaciteit hoogspanningsnet

De netcapaciteitskaart toont de beschikbare transportcapaciteit van het hoogspanningsnet.

Capaciteitskaart hoogspanningsnet