Naar hoofdinhoud

Het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN)

We hebben in Nederland de ambitie om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit vergt grootschalige investeringen in het elektriciteitsnet, duurzame opwek en een grote omslag naar elektrificatie. De ontwikkeling richting een nieuw elektriciteitssysteem. 

Daarbij groeit het gebruik van het stroomnet explosief. Bedrijven verduurzamen en er komen in record tempo wind- en zonneparken, warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen bij. Dat is goed nieuws, maar zorgt ook voor grote uitdagingen voor het elektriciteitsnet. Daarom breiden de netbeheerders het net zo snel als ze kunnen uit. Parallel daaraan moeten we het net slimmer gaan gebruiken. Het net zit namelijk maar op een aantal piekmomenten per dag vol. Buiten de pieken is nog ruimte.

Het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) is gezamenlijk opgesteld door netbeheerders, ACM, medeoverheden, het Rijk en marktpartijen om samen breed te kijken naar landelijke en regionale oplossingen voor netcongestie en te zorgen dat meer bedrijven aangesloten kunnen worden. We begrijpen dat dit soms complexe materie is. Daarom gaan we met nog meer energie samen bedrijven helpen. Met heldere informatie, uitwisseling van behoeften, simpelere regels, aantrekkelijkere contracten en tarieven. 

Op dit platform deelt het LAN kennis, praktijkervaringen en actuele informatie over congestie en de flexibele inzet van elektriciteit.​ Een platform in ontwikkeling net als de mogelijkheden t.a.v. flexibel vermogen die in ontwikkeling zijn. De informatie op dit platform wordt om die reden ook regelmatig vernieuwd en aangevuld. 

De samenwerkende partners in het platform